Hari: 25 Februari 2020

Kosmologi Islam (26)

‘ARASY, MAKHLUK ALLAH YANG PALING BESAR ‘Arasy (Bahasa Arab عَرْش, ‘Arasy) adalah makhluk tertinggi, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul[1] dan dikelilingi[2] oleh…